Sfghe
Sfghe

În data de 19 august 2013, Comuna Sfântu Gheorghe semna contractul nr 46 aferent Cererii de finanţare 33 110213 02 38 0478 privind finanţarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotare punct de debarcare în comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea”. Un proiect mai mult decât generos, în valoare de 14.300.747,08 lei finanţat prin Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013. În luna iunie 2016, suma de mai sus era dezangajată şi reziliat contractul de finanţare şi astfel Comuna Sfântu Gheorghe pierdea practic o finanţare de 3.175.615,01 euro la cursul de atunci de 4,5033 lei pentru 1 euro.

„Contractul de lucrări cu firma câştigătoare a fost semnat în toamna anului 2014 cu termen de execuţie de un an de zile. Practic, cel târziu în noiembrie 2015 trebuia făcută recepţia lucrărilor astfel încât ultimele plăţi să se facă în decembrie 2015. Tocmai din acest motiv, pentru a nu angaja cheltuieli de la bugetul local pentru restul de lucrări, în condiţiile în care, din punctul meu de vedere, stadiul lucrărilor nu era nici de 25%, am preferat să reziliez contractul pentru incapacitatea constructorului de a finaliza la termen lucrarea. Care lucrare, la momentul când am reziliat contractul de lucrări, trebuia deja finalizată. Acesta este şi motivul pentru care întreaga sumă a fost pierdută de la finanţare, aproape patru milioane de euro. Bani pierduţi, atât din punctul nostru de vedere cât şi al instanţelor cărora ne-am adresat, din vina constructorului.” a declarat primarul comunei Sfântu Gheorghe, Valentin Sidorencu.

După circa trei luni de la rezilierea contractului, la Tribunalul Tulcea se deschide Dosarul 257/88/2016 din 04.02.2016 ce are ca obiect litigiu privind achiziţiile publice pretenţii, Reclamant este SC Hidroconstrucţia SA, pârâte sunt Comuna Sfântu Gheorghe şi SC ABC Asigurări Reasigurări SA, iar chemată în garanţie este firma SC Adda SRL. În şedinţa din 7 noiembrie 2018, Tribunalul Tulcea hotărăşte:  „Respinge cererea principală ca nefondată. Respinge cererea de chemare în garanţie ca rămasă fără obiect. Admite în parte cererea reconvenţională formulată în principal. Obligă reclamanta-pârâtă la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 17.635.981,34 lei reprezentând valoarea sprijinului financiar nerambursabil. Obligă reclamanta-pârâtă la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 111.878,12 lei reprezentând dobânzi achitate în baza contractului de împrumut încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice pentru cofinanţarea investiţiei. Respinge capătul de cerere vizând plata garanţiei de bună execuţie ca nefondat. Respinge capătul de cerere privind plata sumei de 3.303.910,87 lei reprezentând rest neachitat din finanţarea retrasă ca nefondat. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Tulcea. Pronunţată în şedinţa publică din 7 noiembrie 2018.”.

Curtea a Apel Constanţa a respins apelul constructorului

Desigur că soluţia instanţei de la Tulcea a fost atacată la Curtea de apel Constanţa în data de 13 martie 2019 iar instanţa superioară a hotărât în data de 25 septembrie 2019 următoarele: „Respinge excepţia nulităţii recursului şi excepţia lipsei calităţii procesuale a intimatei SC ADDA SRL, ca nefondate. Respinge ambele recursuri ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 25.09.2019”. Hotărârea instanţei din Constanţa fiind definitivă lasă mari speranţe Comunei Sfântu Gheorghe de a-şi realiza până la urmă acel proiect.

„Am câştigat procesul cu constructorul şi la Curtea de Apel Constanţa iar hotărârea este definitivă. Practic, după aproape patru ani putem spune că ne-am recuperat pierderea şi că putem să ne gândim să realizăm proiectul pentru care, repet din vina constructorului, am pierdut o finanţare europeană pe POP, Programul Operaţional de Pescuit. Totuşi, trebuie să regândim toată investiţia în sensul că ce se putea face atunci cu aproape 4 milioane de euro nu se mai poate face acum când salariile şi preţurile materialelor sunt altele. Va trebui regândită întreaga investiţie şi făcută o reproiectare. Avem timp să ne gândim la toate aceste aspecte pentru că nu cred eu că vom recupera aceşti bani prea curând”, a mai declarat primarul comunei Sfântu Gheorghe, Valentin Sidorencu.

 

 

 

Lasă comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.