Aceștia pot solicita indemnizație de șomaj pentru 6 luni, dacă în termen de 60 de zile de la absolvire nu își continuă studiile sau nu găsesc un loc de muncă potrivit specializării.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea oferă servicii absolvenţilor dacă se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la AJOFM ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă. Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; – adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale; actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie; adeverință de la organele fiscale teritoriale.
Ca urmare a înregistrării, absolvenţii beneficiază de:
Informare şi consiliere profesională – ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.
Medierea muncii – punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor. Locurile de muncă, disponibile la nivel naţional, se actualizează zilnic şi pot fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro, secţiunea Locuri de muncă. Pentru Tulcea acestea pot fi vizualizate pe site-ul http://tulcea.accesibilitateajofm.ro/ secţiunea Locuri de muncă.
Formare profesională – asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.
Indemnizaţie de şomaj – absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la AJOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, respectiv 500 lei, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de șase luni și este de 250 lei.
Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de șomaj.
Completare venituri salariale – absolvenţii, înregistraţi la ANOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.
Absolvenții care primesc indemnizația de șomaj și se angajează cu normă întreagă pentru o perioada mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizației, beneficiază de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicita în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Lasă comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.