Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, a continuat şi ieri, în toate județele țării, seria consultărilor cu mediul de afaceri pe tema prevederilor proiectului ordonanței de guvern privind instituirea unor facilități fiscale.

În județul nostru, au fost organizate întâlniri la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea, dar şi la sediile organelor fiscale orăşeneşti Macin, Babadag, Sulina si biroul fiscal comunal Baia.

Interesul agenţilor economici tulceni a fost spre zero la această nouă rundă de consultări publice, încă o dovadă că agenţii economici tulceni sunt foarte bine informaţi şi nu mai au nevoie de precizări din partea funcţionarilor de la Finanţe. Sau varianta B, poate nu au ştiut …

Reprezentanții ANAF Tulcea ar fi prezentat participanților, dacă ar fi fost mai mult de doi, măsurile fiscale adoptate în vederea sprijinirii contribuabililor, pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul general consolidat și creșterea gradului de conformare la declararea și plata obligațiilor fiscale. Este vorba despre procedura de mediere și poprirea electronică. De asemenea ar fi vrut să preia şi să transmită propuneri privind îmbunătăţirea proiectului actului normativ privind facilitățile fiscale acordate contribuabililor, cum ar fi măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii mai mari de un milion de lei sau, după caz, mai mici de un milion de lei.

Dacă debitori care au datorii mai mari de un milion de lei la Tulcea nu prea găseşti, în schimb agenţi economici cu datorii mai mici de un milion de lei care ar putea beneficia de facilităţi fiscale din partea Guvernului sunt destui. Pentru aceştia, Ioana Licu de la ANAF Tulcea a prezentat, succint, ce presupune proiectul ministerului.

„Faclitatea fiscală acordată constă în anularea obligaţiilor accesorii şi pot beneficia de această facilitate debitorii care: înregistrează obligaţii bugetare sub un milion lei, restante la de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF respectiv înregistrează obligaţii bugetare peste un milion lei, restante la de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, şi nu optează pentru restructurarea obligaţiilor bugetare,

Anularea obligaţiilor accesorii se realizează în următoarele condiţii:

–  stingerea până la 30 noiembrie 2019 a obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018;

– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor,  a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019,

– depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

– depunerea,  până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

Anularea obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, cu următoarele condiţii:

– declaraţia rectificativă să fie depusă până la data de 30 noiembrie 2019;

– obligaţia individualizată în declaraţia rectificativă să fie stinsă până la aceeaşi dată (30 noiembrie 2019)

– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019;

– depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor;

– depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 noiembrie 2019.

Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, administrate de ANAF, cu următoarele condiții:

– obligațiile bugetare principale au fost stinse până la 31 decembrie 2018;

– stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, a obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 noiembrie 2019

– depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

– depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă urmare unei inspecţii fiscale aflată în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, cu următoarele condiții:

– diferențele de obligații principale să fie achitate în termenul de plată stabilit prin decizia de impunere;

– cererea să fie depusă în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

De asemenea, pot beneficia de anularea obligaţiilor accesorii şi contribuabilii care, prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, depun declaraţii rectificative în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, iar inspecţia fiscală începe după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Această măsură are ca scop acordarea posibilității contribuabililor de a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută la lit. B, având în vedere că potrivit Codului de procedură fiscală, eventualele declarații rectificative depuse de contribuabili pe perioada inspecției fiscale nu se iau în considerare de organul fiscal.

  1. Debitorii care beneficiează de eşalonari la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data de 30 noiembrie 2019, pot beneficia de anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale stabilite suplimentar prin declaraţii fiscale rectificative şi decizii de impunere, daca sunt respectate condiţiile specifice acestor două situaţii, anterior prezentate, şi doresc menţinerea eşalonării la plată.
  2. Debitorii care beneficiează de eşalonari la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data de 30 noiembrie 2019, pot beneficia de anularea tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 30 noiembrie 2019.

Facilitățile prevăzute la lit. A – D  sunt aplicabile și de alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare (ex. A.F.M.), în sensul că și aceste entități anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitățile prevăzute la lit. A-D se acordă de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

 

Lasă comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.