Ordinul privind prohibiția pescuitului instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 7 aprilie – 22 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în ordin.
Pentru Golful Musura perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului.
Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în zona Gârla Turcească Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv.
Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea, în zona care constituie frontieră de stat cu Ucraina, pe o durată de 45 de zile, în perioada 22 aprilie – 5 iunie, inclusiv.

În Complexul Razim-Sinoe și în lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv.

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii, în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, următoarele:

  • Pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu Canalul Răducu, tot timpul anului;
  • Lacul Gâsca din Complexul Somova – Parcheș, tot timpul anului;
  • Lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
  • Cursul vechi al Brațului Sf. Gheorghe, tot timpul anului, cu excepția zonei cuprinse între km. 16 și km. 20;
  • Pe brațul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite.

O excepție de la perioadele menționate anterior o constituie pescuitul în scop comercial, recreativ și familial la știucă, perioada de prohibiție pentru această specie de pești începe la data intrării în vigoare a prezentului Ordin până la data de 15 martie inclusiv, dar și cu respectarea perioadelot de prohibiție.
În mod special, pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ-sportiv la știucă este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch&release).
Se interzice pescuitul comercial, recreativ și familial pentru femelele de raci, în perioada de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv, și femelele și masculii de raci în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, inclusiv.
Din prevederile Ordinului privind prohibiția pescuitului în scop comercial, familial și recreativ al scrumbiei de Dunăre, aceasta se stabilește pe sectoare, astfel:
a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 7 aprilie – 16 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 de zile, în perioada 12 aprilie – 26 aprilie inclusiv;

e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare, pe o adâncime de 5 km în largul mării și pe un coridor lat de 2 km socotit câte un kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sf. Gheorghe și Sulina. În fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de un kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române.

f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 28 martie – 6 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Ținând seama de prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul privind prohibiția pescuitului în anul 2018 interzice:

  • folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim – Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv;
  • folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iunie – 30 septembrie inclusiv;
  • folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim – Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
  • la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele, și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării,, în condiții hidrologice nefavorabile.
  • pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării” este interzis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate și pripoane).

Lasă comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.