Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a lansat marți în dezbatere un proiect privind introducerea TollRo, taxa pentru utilizarea drumurilor naționale care va înlocui rovinieta în cazul vehiculelor de transport marfă de peste 3,5 tone. În plus, spre deosebire de rovinietă care se aplică în funcție de perioada parcursă, noua taxă va fi în funcție de distanța parcursă.

Astfel prin prezentul proiect de act normativ tariful rutier stabilit în funcție de perioada parcursă pe rețeaua de drumuri de interes național va fi reprezentat de rovinietă care va fi aplicabilă tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care sunt folosite pe această rețea, concepute şi construite pentru transportul de persoane și pentru transportul de marfă cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone. Rovinieta se va aplica în funcţie de categoria vehiculului, de clasa de emisii poluante (EURO) și de durata de utilizare a reţealei de drumuri naţionale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare, relatează Economica.net.

Totodată, prin prezentul proiect de act normativ tariful rutier stabilit în funcție de distanța parcursă pe rețeaua de drumuri de interes național va fi reprezentat de TollRo. CNAIR este entitatea desemnată să perceapă și să încaseze TollRo.

TollRo se va aplica pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe acesta, concepute şi construite pentru transportul de marfă cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone. Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al TollRo, cu vehiculele de transport marfă.

În cazul în care a fost constată neplata TollRo, utilizatorii au obligația de a plăti către CNAIR un tarif compensatoriu. Cuantumul tarifului compensatoriu este:
a) de o sută de ori valoarea TollRo datorat, dar nu mai mult de 1.000 de lei în situația în care se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România; în acest caz valoarea TollRo achitată necorespunzător nu se restituie;
b) de 2.000 de lei, în situația în care nu se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România.

În cazul constatării unei neplăți a TollRo pentru un vehicul înmatriculat într-un stat membru al Uniunii Europene, CNAIR notifică deținătorului vehiculului, prin intermediul unei scrisori de informare, neplata, obligația de achitare a tarifului compensatoriu, precum și a cheltuielilor administrative generate de notificare.

Plata sumelor datorate se efectuează în termen de maxim de 72 de ore de la primirea scrisorii de informare. Plata se consideră efectuată la momentul creditării contului CNAIR cu suma datorată.

Sumele încasate în urma aplicării de către CNAIR a rovinietei, a TollRo şi a tarifului compensatoriu se constituie venit la dispoziţia acesteia şi vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea, exploatarea şi modernizarea drumurilor de interes naţional, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor.

După intrarea în vigoare a prezentului proiect de act normativ, ministrul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordine în vederea aprobării:
a) normelor metodologice de aplicare a legii;
b) nivelului rovinietei, a TollRo și a formei și conținutului scrisorii de informare și al înștiințării de plată.

De asemenea, prin prezentul proiect de act normativ, tariful rutier stabilit în funcție de perioada parcursă pe rețeaua de drumuri de interes național va fi reprezentat de rovinietă. Rovinieta se va aplica pe reţeaua de drumuri naţionale din România cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ ieşire în/ din acestea.

Rovinieta se va achita anterior utilizarii reţelei de drumuri naţionale din România si este structurata în funcţie de durata de utilizare a acesteia, astfel: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile si 12 luni. Tariful zilnic nu depășește 9% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 10 zile nu depășește 12% din tariful pentru 12 luni, tariful lunar nu depășește 19% din tariful pentru 12 luni iar tariful pe două luni nu depășește 30% din tariful pentru 12 luni. Nivelul rovinietei se va aproba prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii.

Necesitatea aprobării prezentului proiect de act normativ reiese din obligațiile asumate de către România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). La capitolul „Componenta C4 – Transport sustenabil” din Planul Național de Redresare și Reziliență, este prevăzută ca măsură de reformă transportul sustenabil, decarbonizarea și siguranța rutieră, decarbonizarea rutieră fiind în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. Jalonul prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru această măsură de reformă este reprezentat de intrarea în vigoare a legii care să reglementeze aplicarea unui nou sistem de tarifare bazat pe distanța parcursă pentru vehiculele grele de marfă și a unor tarife mai mari pentru vehiculele poluante, pe baza principiului ”poluatorul plătește” și a principiului impozitării ecologice.

Sursa

Lasă comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.